Home2019-12-29T11:32:38+00:00

EDG (Endomak Dental Group)

EDG е основана од група стоматолози кои веруваат во клиничка извонредност и се стремат кон испорачување на најдобри можни искуства за своите пациенти. Еве ја основната рамка за одржување на високоуспешна практика.

Loading...

Тоа се постигнува со долгогодишни обуки и едукација, како и мрежа на поддршка, што е токму она што нашиот тим го применува со секоја ординација во форма на партнерство. Не сите ординации се исти, ниту е ист начинот на кој ги третираме нашите партнери.

Нашиот тим ја цени секоја ординација со својата предност и успех и има разбирање дека сите лекари се стремат кон различни цели, што и ќе продолжиме да го почитуваме за да постигнеме развој.

Нашиот тим е исполнет со висококвалификувани стоматолошки професионалци и секогаш продолжува да расте и да ги стекнува најновите вештини и знаења во сите аспекти на стоматолошката индустрија. Располагаме со ресурси да ја пренесеме целата ваша практика на наредно ниво.

Нашиот извршен тим секогаш е на располагање да се сретне со вас и да разговараат за тоа што ќе направи за вас и за вашата работа партнерството со EDG.

Со флексибилни партнерства тоа може да биде токму она што сте го очекувале.

Зошто сме поинакви?

Зошто сме поинакви?

Членки на EDG

Контакт